MENU
  • kreiranje novih proizvoda
  • tehnički proces i parametri, kontrola kvalitete, sirovi materijali, polu-gotovi i gotovi proizvodi
  • konsultacije pri izboru sirovih materijala
  • sirovine, servisi, posvećenost kvalitetnom snadbjevanju koje će zadovoljiti sve potrebe kupca, sa svim individualnim elementima, kao i dokumentacijom, potrebnim za vrhunski proizvod, počevši od sirovine pa do polu-gotovog brenda.
  • skladištenje proizvoda kao i dostava kupcu, koji može završiti sa proizvodnjom u vlastitim prostorijama
  • proizvodnja mješavina u skladu sa zahtjevima tržišta i potražnjom
  • proizvodnja mješavina prema zahtjevima kupca i u skladu sa mogućnostima
  • proizvodnja filtera

Nudimo rješenja krojena prema Vašim potrebama. Za postizanje uspjena, na raspolaganju Vam je naša stručnost i iskustvo.

FDS

Lanac snadbjevanja

 

T +387 33 278 812

F +387 33 521 035

E fds@fds.ba

Pošalji email