MENU

1880

Prvi proizvodi sarajevske Fabrike duhana bili su paklići rezanog duhana, koji su se u početku proizvodili ručno, u tzv. avanima. Duhan koji se koristio u ovu svrhu bio je različite vrste. Pakovanja rezanog duhana, također su bila raznolika. Već u austro-ugarskom periodu ovaj proizvod Fabrike duhana Sarajevo se izvozio.

1882

Sa proizvodnjom cigareta započelo se krajem 1882. godine. Sve do 1905. godine cigarete u Fabrici su pravljene ručno, kada je nabavljena prva mašina za automatsku izradu cigareta.

1905

Do početka Prvog svjetskog rata iz Fabrike duhana Sarajevo na tržište su izašle 23 vrste cigareta. Pakovane su u kutije od drveta, lima, kartona. Najmanje pakovanje je brojalo pet, a najveće sto komada cigareta.

1915

U periodu između dva svjetska rata nastavljena je proizvodnja i pakovanje rezanog duhana, kao i više vrsta ovalnih i okruglih cigareta. Pakovanja cigareta kretala su se čak do 100, odnosno 500 komada. Neposredno pred Drugi svetski rat pada proizvodnja rezanog duhana, jer njegova potražnja postaje sve manja.

1960

Potreba za proširenjem i modernizacijom postojećih fabričkih postrojenja, uticala je sredinom pedesetih godina XX stoljeća na odluku o gradnji novog fabričkog kompleksa, što se konačno i realiziralo 1960. godine, kada je Fabrika preselila u novoizgrađene objekte u Pofalićima.

1971

Površina novoizgrađenih objekata u trenutku preseljenja iznosila je približno 40 000 m2. Kompleks se sastojao od više različitih, namjenski izgrađenih objekata. Svoj konačan oblik kompleks u Pofalićima je dobio 1971. godine, kada je okončana izgradnja objekta Fabrike duhana i pogona.