MENU

PAUL je kreiran tako da se lako i brzo prilagođava željama konzumenata, kako duhanskom mješavinom tako i dizajnom pakovanja.
Za uspješnu transformaciju bitne su dobre i jake osnove koje PAUL ima zahvaljujući duhanskoj mješavini koja je bazirana na provjerenim kombinacijama najboljih i najfinijih duhana iz cijelog svijeta, obrađenih uz upotrebu najsavremenije tehnologije, slijedeći zahtjeve i želje nove generacije pušača.

Paul King Size

Paul Slim Size