MENU
FDS d.d. je snažno posvećen zaštiti privatnosti svih posjetilaca web stranice www.fds.ba. Pristup sajtu je besplatan, a pružanje ličnih podataka je dobrovoljno. Na nekim dijelovima web stranice, lične informacije od vas trebaju se prikupljati za određenu svrhu putem online obrazaca i e-pošte kada nam pošaljete informacije o sebi. Potrebne informacije su isključivo neophodne ili opravdane za pružanje usluga koje ste tražili.

FDS d.d. poštuje vašu privatnost i obrađuje vaše lične podatke na pravilan i zakonit način. Prikupljene lične informacije se sačuvaju i obrađuju elektronski, dok se za te svrhe primenjuju odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mjere zaštite podataka o ličnosti.

Na našoj web stranici nudimo vam i pristup društvenim mrežama koje olakšavaju dijeljenje ličnih podataka. Dakle, od vas se traži da budete upoznati sa pravilima zaštite ličnih podataka koji se primenjuju na web stranicama ovih društvenih mreža.

FDS d.d. neće obrađivati ​​lične podatke koji će olakšati kontakte s djecom preko interneta i neće predstavljati sadržaj koji bi mogao biti atraktivan za djecu. Lični podaci koje su ostavili posjetioci www.fds.ba, FDS d.d. neće dijeliti sa drugim licima/platformama.

Do primjene dostupnih mjera zaštite ličnih podataka od slučajnih ili namjernih zloupotreba, uništavanja, gubitka, neovlaštenog izmjena ili pristupa, ne garantujemo da neki od ličnih podataka prikupljenih od strane FDS d.d. neće biti slučajno objavljeni u nekom trenutku suprotno pravilniku o zaštiti privatnosti.