Originalna mješavina najkvalitetnijih fino rezanih duhana pripremljenih po posebnoj recepturi, namijenjena za individualnu izradu cigareta uz upotrebu cigaretnih tuba sa ili bez filtera.

140 grama duhana - dovoljno za 200 cigareta.

100 grama duhana - dovoljno za 140 cigareta.

Potražite svoj rezani duhan na najbližem prodajnom mjestu.

Rezani duhan Drina

barkod: 140g 3870006000512,    100g 3870006000765

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.