Profil kompanije

 

Vodeća smo kompanija u duhanskoj industriji na području BiH preko 135  godina.

Naš uspjeh je rezultat rada generacija naših zaposlenih koji stvaraju proizvode kakve potrošači žele, a time obezbjeđuju održivost i ugled kroz dugi vremenski period našoj kompaniji.

 

Organizacioni oblik kompanije: Dioničko društvo
 

Djelatnost: Proizvodnja cigareta
 

Sjedište: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 

Podružnice: Bihać, Tuzla, Mostar
 

Preduzeće izvan BiH: Beograd - Srbija
 

Robne marke koje nudimo: AurA premium red, AurA premium gold, AurA red, AurA gold, AurA silver, Drina denifine, Drina jedina, Drina gold, Drina silver, 8 (Osmica), Code red, Code blue, Code sky, Royal blue, Royal white, Diva slims, Diva violet slims, Rezani duhan Premium i Gold: 40, 100 120, 160 i 250 g, Rezani duhan Drina 140 g.