Menadžment

 

Personalni sastav menadžmenta Fabrike duhana Sarajevo komponiran je tako da, po uvjerenju većine nas, svaki pojedinac zauzima ono mjesto u hijerarhiji, na kome može dati najviše od sebe. Međutim, stručne kvalifikacije su tek jedna od pretpostavki za rukovodeći položaj. Veoma su važni smisao pojedinca za rad u timovima, njegova socijalna i emocionalna inteligencija, predusretljivost, kolegijalnost, pozitivan pristup svakodnevnim radnim zadaćama, te povjerenje koje uživaju kod svoga staffa. Ideja vodilja je da se što je moguće više kvaliteta, koji je prisutan u top menadžmentu, prepoznaje u svim našim organizacionim jedinicama.