Adresa:

Fabrika duhana Sarajevo d.d.

Pofalićka 5
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Telefoni:

Centrala:

+387 33 278-800

+387 33 278-801

+387 33 656-366

 

 

e-mail: FDS