Impressum

 

Fabrika duhana Sarajevo d.d.
Pofalićka 5
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina


marketing@fds.ba

 

+387 33 278 800