2011.

Novi stipendisti Fondacije Fabrike duhana Sarajevo
za stipendiranje učenika i studenata - Fondacije FDS

 

Na osnovu Javnog poziva, od 15.03.2011. godine, Fondacije Fabrike duhana Sarajevo za stipendiranje učenika i studenata, nakon kvalitativne obrade preko cca 150 obimnih aplikacija, Fondacija FDS sa zadovoljstvom objavljuje spisak učenika koji su zadovoljili kriterije, ušli u uži izbor, te nominovani za stipendiste Fondacije FDS koji će do završetka svog srednjoškolskog obrazovanja dobijati mjesečne stipendije u iznosu 100 KM:

 

1. Babić Mirhat (Visoko)
2. Babić Nives (Bugojno)
3. Begić Amer (Sarajevo)
4. Čohadžić Bakir (Sarajevo)
5. Džaferović Amela (Zavidovići)
6. Kalajdžić Abdurahim (Sarajevo)
7. Marić Amina (Mostar)
8. Muharemović Haris (Kiseljak)
9. Muratspahić Amina (Gornji vakuf)

 

Na osnovu Javnog poziva, od 15.03.2011. godine, Fondacije Fabrike duhana Sarajevo za stipendiranje učenika i studenata, nakon kvalitativne obrade preko cca 300 obimnih aplikacija, Fondacija FDS sa zadovoljstvom objavljuje spisak redovnih studenata koji su zadovoljili kriterije, ušli u uži izbor, te nominovani za stipendiste Fondacije FDS koji će do završetka svog dodiplomskog studija dobijati mjesečne stipendije u iznosu 150 KM:

 

1. Bećirević Jasmina (Bosanska krupa)
2. Burlović Sanja (Sarajevo)
3. Delić Mirza (Kiseljak)
4. Hajdarević Amela (Stolac)
5. Jusmani Medina (Sarajevo)
6. Kazić Elmina (Sanski most)
7. Kupusović Alija (Kladanj)
8. Leto Amar (Mostar)
9. Pelo Almir (Mostar)
10. Smajkić Amer (Mostar)
11. Tabaković Semira (Stolac)
12. Tadić Aleksandar (Sarajevo)

 

Zaključno sa ovim spiskom stipendista, Fondacija FDS broji ukupno 100 stipendista, od čega je 40% učenika i 60% studenata iznadprosječnih rezultata, a koji su bez oba/jednog roditelja, te uče/studiraju u uslovima ispod egzistencijanog minimuma. Stipendisti su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
Djelujući kroz svoju Fondaciju FDS, Fabrika duhana Sarajevo pomaže učenicima i studentima koji ostvaruju uspješne i izvanredne rezultate tokom školovanja.
Fabrika duhana Sarajevo konstantno potvrđujući svoje odgovorno djelovanje, kao uzor svima u zajednici u kojoj postoji i posluje, na ovaj način pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija, a u oblasti koja je preduslov za prosperitet Bosne i Hercegovine – obrazovanje.

 

Ulažući u bosanskohercegovačku mladost i obrazovanje, kao osnovu savremenog društva, Fabrika duhana Sarajevo će i dalje doprinositi izgradnji i prosperitetu svih segmenata društva u BiH u skladu sa svojim mogućnostima, te na taj način nastojati da doprinese narastanju kvalitativne egzistencije Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Fondacije FDS
Džejna Bajramović, dipl. ing.

 

2009.

Novi stipendisti Fondacije Fabrike duhana Sarajevo
za stipendiranje učenika i studenata - Fondacije FDS


Na osnovu Javnog poziva, od 01.09.2009. godine, Fondacije Fabrike duhana Sarajevo za stipendiranje učenika i studenata, nakon kvalitativne obrade preko 110 obimnih aplikacija, Fondacija FDS sa zadovoljstvom objavljuje spisak učenika koji su zadovoljili kriterije, ušli u uži izbor, te nominovani za stipendiste Fondacije FDS koji će do završetka svog srednjoškolskog obrazovanja dobijati mjesečne stipendije u iznosu 100 KM:

 

1.    Kujraković Ensar
2.    Čolak Amina
3.    Borovac Sanela
4.    Džanko Ajla
5.    Vardo Almir
6.    Čaušević Bulka
7.    Čakrama Džejlan
8.    Zekić Hanka
9.    Buljubašić Mirzet
10.    Derlić Amina
11.    Đuderija Merisa
12.    Kadrić Amra
13.    Sijerčić Belma
14.    Brkić Almir
15.    Kurtić Eldar
16.    Šoše Ajla
17.    Proleta Iva
18.    Salihović Alma
19.    Dugalić Merzudin
20.    Kadić Faris.
21.    Herić Elma
22.    Omanović Mirsad
23.    Peljto Armin
24.    Selimović Medina
25.    Hamzić Sandra
26.    Fehrić Amina
27.    Drobac Nejra
28.    Husejinović Sedina
29.    Jakupović Šeherzada


Na osnovu Javnog poziva, od 02.10.2009. godine, Fondacije Fabrike duhana Sarajevo za stipendiranje učenika i studenata, nakon kvalitativne obrade preko 600 obimnih aplikacija, Fondacija FDS sa zadovoljstvom objavljuje spisak redovnih studenata koji su zadovoljili kriterije, ušli u uži izbor, te nominovani za stipendiste Fondacije FDS koji će do završetka svog dodiplomskog studija dobijati mjesečne stipendije u iznosu 150 KM:

 

1.    Fazlović Adnana
2.    Tatarević Sinanudin
3.    Ganović Almira
4.    Dubica Aida
5.    Hekić Armin
6.    Osmanagić Edvina.
7.    Kapić Amela
8.    Mušanović Amir
9.    Turajlić Erna
10.    Zolota Elma
11.    Silajdžić Amila
12.    Rahimić Nihad
13.    Čengić Ismail
14.    Hrvat Emina
15.    Halilović Almir
16.    Avdić Nejra
17.    Demir Sabina
18.    Topčić Rusmir
19.    Medić Jasmina
20.    Otuzbir Aida
21.    Ilijašević Biljana
22.    Tirić Alena
23.    Bešić Emina
24.    Mačković Armina
25.    Kusur Edina
26.    Rogonja Sanjin
27.    Bogdanić Lejla
28.    Delić Emil
29.    Jahjefendić Nurija
30.    Rizvanović Alma
 

Zaključno sa ovim spiskom stipendista, Fondacija FDS je u školsku 2009/2010 godinu ušla sa cca 100 stipendista studenata i učenika. Oko 40% stipendista je bez jednog ili oba roditelja, a preko 50% ih je sa primanjima manjim od 100 KM po članu domaćinstva. Stipendisti su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.

Djelujući kroz svoju Fondaciju FDS, Fabrika duhana Sarajevo pomaže učenicima i studentima koji ostvaruju uspješne i izvanredne rezultate tokom školovanja.

Fabrika duhana Sarajevo konstantno potvrđujući svoje odgovorno djelovanje, kao uzor svima u zajednici u kojoj postoji i posluje, na ovaj način pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija, a u oblasti koja je preduslov za prosperitet Bosne i Hercegovine – obrazovanje.

Ulažući u bosanskohercegovačku mladost i obrazovanje, kao osnovu savremenog društva, Fabrika duhana Sarajevo će i dalje doprinositi izgradnji i prosperitetu svih segmenata društva u BiH u skladu sa svojim mogućnostima, te na taj način nastojati da doprinese narastanju kvalitativne egzistencije Bosne i Hercegovine.