Fondacija za stipendiranje


Polazna misao za formiranje Fondacije FDS za stipendiranje učenika i studenata bila je: znamo šta jesmo, ali još ne znamo šta možemo biti. Naime, mi živimo u epohi kada je ekonomski prosperitet svake zemlje direktno proporcionalan ulaganjima u obrazovanje i nauku. Zemlja, rad i kapital više nisu dominanti faktori proizvodnje. Vodeću ulogu u postindustrijskom razvoju ima čovjekovo znanje, stečeno proučavanjem onoga što postoji, i osmišljavanjem onog što dolazi. Upravo iz tih razloga obrazovanje mladih je u vrhu poslovnih i razvojnih prioriteta Fabrike duhana.