mart 2009.

 

Uprava Fabrike duhana Sarajevo krajem 2008. godine, a povodom proslave jubilarne 125 godišnjice postojanja naprodavanijeg bosanskohercegovačkog branda “Drina”, donijela je odluku da svečani jubilej obilježi i sa još jednim, višim ciljem – humanitarnim aspektom projekta - osnivanjem Fondacije za stipendiranje učenika i studenata.


"Fabrika duhana Sarajevo ne zanemaruje zajednicu u kojoj živi i djeluje, te tako daje maksimalan doprinos izgradnji i prosperitetu svih segmenata društvenog života BiH, čime kontinuirano, iz godine u godinu, potvrđuje svoj status društveno odgovorne i korisne kompanije. Proslavu jubileja 125 godina „Drine“ smo iskoristili kao odličan povod za pokretanje veoma značajnog projekta, kako za nas tako i za BiH – osnivanje Fondacije za stipendiranje učenika i studenata. I to, kako onih kojima je pomoć najpotrebnija radi lošeg materijalnog stanja, bez roditelja, tako i onih najtalentiranijih....“ kaže Edin Mulahasanović, generalni direktor Fabrike duhana Sarajevo.

 

Nakon duge i opsežne zakonske procedure koju je trebalo ispoštovati, Fabrika duhana Sarajevo je konačno dobila rješenje o registraciji Fondacije pod punim nazivom: Fondacija Fabrike duhana Sarajevo za stipendiranje učenika i studenata, te skraćenim nazivom Fondacija FDS.